Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Sürücü Belgeleri Değiştiriliyor
07.01.2016  
Ülkemizin kabul ettiği “Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşması“ hükümleri kapsamında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı olan Yönetmelikte yapılan değişiklikte; sürücü belge sınıfları, geçerlilik süreleri, sürücü belgesi alacaklarda aranacak yaş, deneyim ve hükümlülük şartları yeniden belirlenmiş ve yeni sürücü belgesinin 01.01.2016 tarihinden itibaren düzenlenmesi öngörülmüştür.
 
01.01.2016 tarihinden itibaren mevcut sürücü belgelerinin yenilenmesinde istenen belgeler;
-2 Adet biyometrik fotoğraf ,
-Sağlık Raporu (Aile Hekimliği, Kamu Hastaneleri, özel sağlık Kuruluşları),
-Anlaşmalı (ekli listedeki) Bankalara 13 Tl. Kart bedeli + 2 Tl. Vakıf payı yatırılacak,
-Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
-Mevcut sürücü belgesi,
 
İlk defa Sürücü belgesi alacaklardan  istenen belgeler ;
-2 Adet biyometrik fotoğraf ,
-Sağlık Raporu (Aile Hekimliği, Kamu Hastaneleri, özel sağlık Kuruluşları),
-Anlaşmalı (ekli listedeki) Bankalara 108.50 Tl. Kart bedeli + 20 Tl. Vakıf payı yatırılacak,
-Alacağı sürücü belge sınıfına göre Maliye harç bedeli ( Vergi dairesi yada anlaşmalı bankalara),
-Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
-Sabıka kaydı,
-TŞOF’tan sürücü belge dosyası,
-Kan grubu belirtir belge yada yazılı beyanı,
-Öğrenim belgesi,
Yabancı sürücü belgelerinin değiştirilmesinde istenen belgeler;
-Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
-KKTC sürücü belgeleri hariç, noter veya Konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi,
-TŞOF’tan alınacak sürücü belgesi dosyası,
-Nüfus Cüzdanı veya Pasaport,
-Sürücü olur sağlık raporu,
-Harç makbuzu,
-2 Adet biyometrik fotoğraf,
-Kan grubu belirtir belge yada yazılı beyanı,
-Öğrenim belgesi ( yabancı ülkede okumuş ise denklik belgesi)
Yeni tip Sürücü belgesi işlemlerinde yer alacak fotoğraf özellikleri;
-Fotoğraf son altı ay içerisinde ISO/IEC JTC 1/SC 37 Biyometrics standartlarında çekilmiş olacak,
-Yüz fotoğrafa ortalanmış, çene uçundan saçların başladığı bölgeye kadar sağ ve sol yüz hatları tamamen görünür olacak,
-Fotoğrafın boyutu 50*60 mm ebatlarında olacak,
-Baş öne eğik yada sağa veya sola dönük olmayacak, nört bir ifade ile ağız kapalı olarak, beyaz fon üzerine desensiz olacak,
-Fotoğraftaki renkler nötr olacak, yüzün doğal renklerini yansıtacak, doğrudan kameraya bakarken çekilmiş olacak,
-Fotoğrafta leke ve bükülmeler olmayacak,
-Gözler açık ve iyi görünür ( renkli lens olmayacak) şekilde, gözlerin önü saç veya gözlük çerçevesi ile kapatılmamış olacak, gözlük camı veya gözlük camında yansıma olmayacak,
-Işık yüze eşit ölçüde yansımış olacak, yansıma veya gölge olmayacak,
-Fotoğrafta şapka, pipo vb. nesne olmayacak,
-Başörtülü fotoğraflarda yüz, çene ucundan alına kadar görünür olacaktır.  
 
Sürücü belgelerinin basım işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak, adreslere posta yoluyla gönderilecektir.
 
Sürücü belgelerini değiştirmek üzere Trafik Şube Müdürlük / Amirliklerine müracaat edecek vatandaşların eski sürücü belgeleri geri alınacağından, postada geçen süre içerisinde araç kullanabilmeleri için, sürücü belgesi yerine geçen belge tanzim edilerek verilir (Ek-50 ). Bu belge 15 gün süre ile geçerli olup, sürücü belgesinin teslimi ile geçerliliği sona erer. Bu belgenin zayii olması durumunda, sürücü belgesinin teslim durumu kontrol edilerek yeniden tanzim edilir.
 
Eski tip sürücü belgelerinin (zayi olanlar dahil) değiştirme işlemleri 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanacaktır. 31.12.2020 tarihine kadar değiştirilmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılır.
 
31.12.2020 tarihine kadar eski tip sürücü belgelerini değiştirmeyenler ve bu süre içinde sürücü belgesini değiştirip de (B sınıfı sürücü belgesi 10 yıl, C sınıfı ve üst sınıflar için 5 yıl) süre sonunda belgelerini değiştirmeyen sürücülerin belgelerine geçici süre ile el konulur, sürücü belgelerini geri alabilmeleri için başvuru yapanlardan; sürücü belgesi alma şartlarını (sağlık raporu, sabıka kaydı v.s) taşımaları, 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında sürücü belgesi sınıfına uygun harcı ve indirimsiz değerli kâğıt bedeli ve hizmet bedeli ödendikten sonra kendilerine geçersiz sayılan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgesi verilir.
 
Sürücü belgelerinin değişiminde indirimli değerli kağıt bedeli ( 13+2 Tl) bir defaya mahsus uygulanacak olup, zayi veya değiştirilmesi durumunda indirimsiz değerli kağıt bedeli ve vakıf payı (2016 yılı için 108.50+20 Tl) yatırılacaktır.
 
01.01.2016 tarihinden sonra ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebepten  sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilir.
 
Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;
 
a)a)47 nci maddenin (b) bendinin üç kez ihlal edilmesi,
   b)48 nci veya 118 nci maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,
   c)51 nci maddenin üç kez ihlal edilmesi,
   d)53 nci maddenin ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi,
   e)74 nci maddenin üç kez ihlal edilmesi,
   f)Koruyucu tertibat kullanılması ile ilgili 78 nci maddesinin üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0.20 promilin üzerinde araç kullandığının tespiti halinde veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.
 
Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikasını almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kursuna eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.
İl ve İlçe Trafik Şube ve bürolarınca alınan müracaatlarda, sürücü belgesi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilerek, müracaatçının kendisi veya başkasına teslim edilecek ise; belgenin teslim edileceği adres, telefon ve teslim alacak kişinin TC kimlik numarası ile telefon numarasını  müracaat esnasında bildirmek durumundadır.   
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Bilgi Edinme
 • EGM ÇOCUK
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • TUBİM