Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Öğrencilerle ilgili Valilik Kararı
 
 
 
T.C.
 
 
 
 
 
BARTIN VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
 
 
 
 
OKULLARLA İLGİSİ OLMAYAN OKUL ÇEVRESİNDE TOPLANAN ŞAHISLARIN OKUL ÇEVRESİNDEN UZAKLAŞTIRILMASI,  ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM SAATLERİ İÇERİSİNDE İNTERNET CAFE, PLAY STATİON, UMUMA AÇIK MEKAN, EĞLENCE VE İSTİRAHAT YERLERİNE ALINMAMASI, 6136 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA  KALAN HER TÜRLÜ  KESİCİ, DELİCİ, ALETLER VE BIÇAKLARIN  OKUL ÖNLERİNDE, OKUL BAHÇESİ VE ÇEVRESİNDE KİŞİLERİN ÜZERLERİNDE TAŞINMASI VE BUNA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA DAİR KARAR
 
 
 
Karar Tarihi  : 14/12/2017
Karar Sayısı  :2017/1
 
 
AMAÇ:
 
Madde 1 : Bartın il sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, okul çevresinde şiddet olaylarının engellenmesi, öğrencilerin eğitim-öğretim saatinde okullarda olmalarının sağlanması, okul giriş – çıkış saatlerinde asayiş ve trafik yönünden gerekli düzenlenmenin yapılması, okul çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak, okulla ilgisi bulunmayan kişilerin okul önlerinde ve çevrelerinde toplanmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilere ve öğretmenlere gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, uyuşturucu madde satıcılarının asıl hedefi olan gençlerimizin uyuşturucu madde zararlarından ve satıcılarından korunmaları, yasadışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü faaliyet gösteren örgütlerin gençlerimizi kandırmalarının önüne geçmektir.
 
KAPSAM:
 
Madde 2 : Bu karar Bartın il sınırları içerisinde ilkokul, ortaokul, lise dengi düzeyindeki resmi ve özel tüm okulların bahçesini, çevresini, tüm umuma açık mekan, istirahat ve eğlence yerlerini kapsar.
 
HUKUKİ DAYANAK:
 
Madde 3 : Bu karar 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 66.maddesi, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 2/A ve 11.maddeleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 4. Maddesi , İçişleri Bakanlığının 23.08.2017 tarih ve Bakanlık Genelge No: 2017/3, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2017/23 sayılı “Okullar Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri” konulu genelgesi  uyarınca hazırlanmıştır.
 
GENEL ESASLAR:
 
Madde 4 :
 
a)      Öğrencilerin şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek unsurlardan (müstehcen neşriyat vb.dahil), yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması için ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki resmi ve özel tüm okulların yakın çevresinde, bahçesinde ve okul kapısı önünde okulla ilgisi olmayan başka okul öğrencisi, öğrenci velisi/vasisi ve şahıslar okul çevresinden uzaklaştırılacaktır.
 
b)     Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla İlkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okullarda öğrenim gören “18 yaşından küçük  üniformalı veya üniformasız öğrencilerin internet cafe, play station oyun salonu, cafe, bar, kıraathane, kahvehane ve diğer tüm umuma açık mekan, istirahat ve eğlence yerlerine gibi yerlere okul günlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında girmesinin yasaklanmıştır.” yapılan denetlemelerde, 08:00-17:00 saatleri arasında üniformalı veya üniformasız öğrencilerin görülmeleri halinde, karara uymadığı tespit edilen iş yeri sahipleri hakkında birinci ihlalinde bir defaya mahsus olmak üzere yazılı olarak uyarılacaktır.
 
c)      Okul saati dışında ise 17/04/2017 tarih ve 30035 sayılı  İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında çıkartılan  ve resmi gazetede yayımlanan resmi gazete belirtilen hususların uygulanmasının aynen geçerli olduğu,
 
d)     İnternet cafe, play station oyun salonu, cafe, bar, kıraathane, kahvehane ve diğer tüm umuma açık mekan, istirahat ve eğlence yerlerinin denetiminde, okul saatlerinde  üniformalı veya üniformasız öğrencilerin olduğunun ikinci kez tespiti halinde ise iş yeri sahipleri hakkında gerekli ceza-i müeyyide uygulanacaktır.
 
e)      6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında  kalan her türlü  kesici, delici, aletler ve bıçakların; okul önlerinde, okul bahçesi ve çevresinde kişilerin üzerlerinde taşıması veya yanlarında bulundurmasına izin verilmeyecek, tespiti halinde gerekli ceza-i müeyyide uygulanacaktır. 
 
CEZAİ HÜKÜMLER:
 
Madde 5 : 4.maddenin ( a ),(b).(c), ( d ) ve (e ) bendinde belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66.maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesinin 1.fıkrası gereğince yasal işlem yapılacaktır.
 
YÜRÜRLÜK:
 
Madde 6 : Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Madde 7 :  Bu karar; 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi dahil olmak üzere yeni bir karar alınıncaya kadar müteakip eğitim-öğretim dönemlerini kapsar.
  
İLAN:
 
Madde 8: Bu karar Bartın il sınırları içinde her türlü ilan vasıtası ile ilan olunur.
 
 
YÜRÜTME :
 
Madde 9 : Bu kararı Bartın Valiliği yürütür.
 
Arz ederim.
 
 
 
                Ogün VURAL
 
                İl Emniyet Müdürü
 
                 1.Sınıf Emniyet Müdürü
             (Aslı İmzalı) 
 
 
Uygun görüşle arz ederim.
 
12/12/2017
 
 
 
Gökhan GÜRBÜZEROL
 
Vali Yardımcısı V.
 
                           (Aslı İmzalı) 
 
 
OLUR
 
 
14/12/2017
 
 
Nusret DİRİM
Vali
   (Aslı İmzalı)  
 
 
 
 
 
 
 
.                     : Haluk DEMİR
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • Bilgi Edinme
 • EGM ÇOCUK
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • TUBİM