Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Ulus Emniyet Amirliği Hizmet Standartları

Giriş
 
 
ULUS KAYMAKAMLIĞI
İlçe Emniyet Amirliği
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
ELEKRONİK POSTA
1- E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, Şikayet Ve diğer (bimer@basbakanlık.gov.tr)
 2-Valiliklerimizde çağrı merkezleri bulunan  Alo 150” hattına yapılan müracaatlar herhangi bir Bakanlığı veya Başbakanlığı ilgilendiriyor ise yine valilik halkla ilişkiler görevlileri aracılığı ile Başbakanlık web sayfası kullanılarak sistem üzerinden Başbakanlığa gönderilir. Buradaki değerlendirme sonrasında müracaat Bakanlık Yetkilisi tarafından Bakanlığın ilgili birimine yine sistem üzerinden gönderilir ve müracaat ilgili birim aracılığıyla cevaplandırılır vatandaşa da cevap verilir.
1 İle 15 İş Günü NOT: BİMER’ e yapılan Kurumumuzla ilgili müracaatlar, Kaymakamlık Halkla İlişkiler görevlileri aracılığı ile bildirildikten sonra en kısa sürede cevaplandırılmaktadır.
2
ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ GENEL İŞLEMLER
1- İlçe Emniyet Amirliğimiz veya İl Emniyet Müdürlükleri sınırları içerisinde, çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi  halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınarak İl Trafik kuruluşunca tescil kaydının  silinmesi ve vergi dairesine bilgi verilmesi için İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne gönderilir.
2- Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı İl Trafik Şube Müdürlüklerince verilir.
15 Dakika
3
ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK GENEL İŞLEMLER
1- Çalıntı aracın bulunduğu İl veya İlçe Polis Merkezi Amirliklerinden alınacak teslim tutanağı
2- İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge
3- Araç Sahibi tarafından yazılacak Dilekçe 
4- Araç sahibi, Karayolları muayene istasyonunda aracın muayenesini yaptırıldıktan sonra araç ile birlikte İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne müracaat edecektir.
3 İş Günü
4
YEŞİL KART İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KURUMUMUZCA İSTENECEK BELGELER
 
1- İlçe Devlet Hastanesi Yeşil Kart Bürosunca verilen Yeşil Kart Formu
2- İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 
15 Dakika
5
 PVSK 5. MADDEYE GÖRE PARMAK İZİ ALIMINDA İSTENEN BELGELER (Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunanlar)
1- İlgili Şubeden tarafımıza yazılan yazı
2- 1 adet vesikalık fotoğraf  (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık )
3- Nüfus cüzdanı aslı,
4- Şahsın bizzat müracaatı gerekmektedir.
5 Dakika
6
 KİMLİK BİLDİRME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- İşyerine ait İşletme Ruhsatı Fotokopisi
2- İşveren için Form–1 belgesi
3- Çalışan için Form–2 belgesi
5 Dakika 
7
 4982 BİLGİ EDİNME KANUNU BAŞVURUSU                     (Elektronik veya Diğer İletişim araçlarıyla)
  1- Adı Soyadı, İmzası, Oturma yeri veya işyeri adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenilen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.
En geç 15 iş günü, Daha fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda 30 iş günü, Bu durumda sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
8
3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANDIRILMASINA DAİR KANUN 
  Dilekçe sahibi dilekçeyi yazarken;
1- Adı Soyadı
2- İmzası
3- Oturma yeri veya işyeri adresini’ de belirtmelidir.
30 gün  
9
  YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Kaymakamlık Makamına yazılmış Dilekçe
2- Sağlık Raporu
3- Yarım Kapak Dosya 
4- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık )
5- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harç Makbuzu
6- Sabıka Kaydı, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7- İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri belgesi
 
NOT: Yenilemelerde eski ruhsat ile ruhsata kayıtlı tüfekler tespit için İlçe Emniyet Amirliği Ruhsat Büro Amirliğine getirilmesi zorunludur.
3 İş Günü
Not: Devir Ve Yenileme İşlemlerinde Ruhsat Dosyasının Müdürlüğümüz Dışında Olması Halinde İlave 15 Gün
10
 YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Kaymakamlık Makamına yazılmış Dilekçe
2- (2 Adet) Vesikalık Fotoğraf, (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık )
3-Şahsa ait nüfus cüzdanı aslı
 
NOT: Şahsın daha önceden almış olduğu Tüfek Ruhsatı varsa yukarıdaki belgeler yeterlidir,
3 İş Günü  
11
 YİVSİZ AV TÜFEĞİ DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Kaymakamlık Makamına yazılmış ve Makamca havale edilmiş, Devir edecek ve devir alacak olanların karşılıklı verecekleri dilekçe
2- Ruhsatname asılları
3- Devir işlemine esas olan tüfekler
4- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (fotokopi olmayacak, son 1 yıllık )
5-Şahsa ait nüfus cüzdanı aslı
30 Dakika
Not: Devre Konu Silahın Ruhsat Dosyasının Amirliğimiz Dışında Olması Halinde İlave 30 İş Günü
12
HAVAİ FİŞEKLERİN (PİROTEKNİK MADDELER) KULLANILABİLMESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
1- Kaymakamlık Makamına yazılmış Dilekçe
2- Tehlikeli Maddeler zorunlu Sorumluluk sigorta Poliçesi
3- A sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
4- Brüt ağırlığı beş (5) Kilogramdan çok havai fişek kullanımlarında Patlayıcı madde nakilciliği için Güvenlik Belgesi
5-Patlayıcı Madde Satın alma Ve Kullanma İzin Belgesi.
6-Taahhütname
3 İş Günü 
13
İNSAN HAKLARI BAŞVURU KUTUSU
 Vatandaşlarımızın İlçemizin daha güzel, daha modern bir yapıya kavuşması için önerilerinin belirtildiği, şikâyet mektubu, bilgi notu, Kurumlarımızda çalışan personelin    iş, tutum ve davranışları hakkında sergilemiş oldukları olumlu veya olumsuz hal ve hareketleri hakkındaki düşüncelerini belirtir yazı
 
 (İlçemizde Ulus Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Devlet Hastanesinde başvuru kutuları bulunmaktadır)
Kutular Her ayın 1’ inde açılarak Tutanak ile birlikte İl veya İlçelerde bulunan İnsan Hakları Bürolarına teslim edilir.
14
ÖZEL GÜVENLİK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Madde 17- Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler hazırlanır ve İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne teslim edilir.
a) Diploma fotokopisi,
b) Dört adet vesikalık fotoğraf
c) Sağlık raporu
d) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası
e) Vergi Dairesinden Özel Güvenlik Harç Makbuzu
 İlçemizde Özel güvenlik görevlisi belgesi alacak şahısların Güvenlik tahkikatları yapılmakta ve Özel güvenlik personeli denetlenmektedir.
İl Merkezi için 3 iş günü,                   İlçelerimiz için 5 iş günü
15
AKARYAKIT ALIMI, GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI, BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI, SARF MALZEMESİ ALIMI, ÖDEMELERİN SAYMANLIĞA BİLDİRİLMESİ
1- Fiyat teklif mektubu
2- Vergi Borcu yoktur yazısı
3- Akaryakıt satış yetki belgesi
4- Bayilik Belgesi
5- Fatura
 NOT: Faturada banka hesap numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Vergi borcu yoktur yazısı KDV dahil 2000 tl ve üzerindeki ödemelerde istenmektedir.
5 İş Günü
16
DERNEKLER
İlçemizde bulunan Derneklerin iş ve işlemleri Ulus Kaymakamlığı tarafından yapılmaktadır.
17
SENDİKALA TEMSİLCİLİKLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1- Dilekçe
2-Bağlı Bulunduğu Sendikadan Temsilci olduğuna dair belge
3-Sendika Temsilciliği Bildirim Çizelgesi
4- Çalıştığı Kuruma ait Görev belgesi
5-Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan sendika temsilcilerine ait Nüfus Kağıdı örneği ve İkametgah belgesi
6-Sabıka Kayıtları (Suç Kaydı Olanların Mahkeme Kayıtları)
7-Sendika Tüzüğü
8-Karar defter fotokopisi
9-Yetki belgesi
15 İş Günü
18
SİYASİ PARTİ TEŞKİLAT KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER
1-Yetki Belgesi fotokopisi
2-Kuruluş bildirim çizelgesi (4 adet)
3-Yönetim Kurulu üyelerinin
 a) Nüfus cüzdan sureti-Nüfus cüzdan fotokopisi
 b) Nüfus müdürlüğünden alınmış yerleşim yeri ve adres belgesi
 c) Sabıka kaydı (Sabıka kaydı bulunanların mahkeme kararı
 d) Siyasi Parti Teşkilatı Kurucusu olabilme şartlarına haiz olduğuna dair beyanname
4- Parti Tüzüğü 1 adet
5- Teşkilatın adresini belirtir Kira Kontratı
6-Kaymakamlık Makamından havaleli üst yazı
7- Hoparlör ilan tutanağı
 NOT:  Kongre sonrası evrakların 15 iş günü içerisinde Kaymakamlık makamından havaleli 1 Asıl 3 fotokopi toplam 4 dosya olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
Evrakların hazır olması halinde 1 İş Günü
19
SİYASİ PARTİLERİN KONGRE SONRASINDA HAZIRLAMALARI GEREKEN EVRAKLAR
1-Yetki Belgesi fotokopisi
2-Kuruluş bildirim çizelgesi (4 adet)
3-Yönetim Kurulu üyelerinin
a) Nüfus cüzdan sureti-Nüfus cüzdan fotokopisi (1 asıl 3 fotokopi)
b) Nüfus müdürlüğünden alınmış yerleşim yeri ve adres belgesi (1 asıl 3 fotokopi)
c) Sabıka kaydı (Sabıka kaydı bulunanların mahkeme kararı (1 asıl 3 fotokopi)
4- Parti Tüzüğü  (Değişiklik yapıldı ise ) 1 adet
5-Kaymakamlık Makamından havaleli üst yazı
6- Genel Kurul Sonuç Bildirimi
NOT: Kongre sonrası evrakların 30 iş günü içerisinde Kaymakamlık makamından havaleli 1 Asıl 3 fotokopi toplam 4 dosya olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
Evrakların hazır olması halinde 1 İş Günü
20
2911 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENEN AÇIK VE KAPALI YER TOPLANTILARI
1-Mülki Amirliğe hitaben (7) kişi tarafından imzalanan bildirimi vermek (bildirimde toplantının amacı, yeri, tarihi ve saati ile düzenleme kurulunda görev alanların meslek, iş telefonu ve adres bilgileri bulunmalıdır)
2-Düzenleme kurulundaki şahıslara ait nüfus cüzdan suretleri
3- İkametgâh belgeleri
4-Savcılık sabıka kayıtları,
Başvuru şartları;
1-18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetlerine sahip en az (7) kişilik düzenleme kurulu arasından birisi düzenleme kurulu başkanı seçilir.
2-Diplomatik dokunulmazlıkları bulunanlar düzenleme kurulu başkanı ve üyesi olamazlar.
3-Yabancı şahısların düzenleme kurulunda görev alması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir.
4-En az 48 saat önceden mesai saatleri içinde Mülki Amirliğe müracaatta bulunmak gereklidir.
2 İş Günü
21
155 POLİS İMDAT HİZMETLERİ
İhbarlar niteliğine göre hemen değerlendirmeye alınır.
Anında
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat         Yeri
: ULUS İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
İkinci Müracaat Yeri
: ULUS  KAYMAKAMLIĞI
İsim
: Abdullah Muhammet AYDIN
İsim
: Şükrü Alperen GÖKTAŞ
Unvan
: İlçe Emniyet Amir V.
Unvan
: Ulus Kaymakamı
Adres
: İlçe Emniyet Amirliği-Ulus
Adres
: Ulus Kaymakamlığı
Tel
: 0.378.416 13 28
Tel
: 0.378.416 10 18
Faks
: 0.378.416 10 17
Faks
: 0.378.416 11 62
E-Posta
E-Posta
: 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • Bilgi Edinme
 • EGM ÇOCUK
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • TUBİM