Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Pasaport İşlemleri
 
 

 Pasaport müracaatlarında Randevulu

vatandaşlarımıza öncelik verilmektedir.

                             

 

 

     

1- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir.)

2- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanınız deforme olmuş ve kullanılamaz gibiyse Nüfus Müdürlüğüne giderek alacağınız “Geçici Kimlik Belgesi” ile Şube Müdürlüğümüze gelmeniz gerekmektedir.

3- 2 adet Biometrik fotoğraf (Her yaştan başvuruda bulunanlar için şarttır.)

4- Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilecek, reşit olmayan çocuklar için bu süre 5 yıl olarak uygulanacaktır.

5- Daha önceden almış olduğunuz eski pasaportlar müracaat sırasında yanınızda olacaktır.

 

 


     

1- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir.)
 
2- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanınız deforme olmuş ve kullanılamaz gibiyse Nüfus Müdürlüğüne giderek alacağınız “Geçici Kimlik Belgesi” ile Şube Müdürlüğümüze gelmeniz gerekmektedir.
 
3- 2 adet Biometrik fotoğraf (Her yaştan başvuruda bulunanlar için şarttır.)
 
4- Hususi Damgalı Pasaportlar harca dâhil olmadığından Harç Bedeli yatırılmayacaktır.
 
5- Hususi Damgalı Pasaportlar 5 yıla kadar tanzim edilebilmektedir.
 
6- Hususi Damgalı Pasaportlar için kurumlarınızca düzenlenecek olan formlar sayfamızda bulunan “Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu” gibi olacak ve form üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, bilgileriniz bilgisayar üzerinde doldurulacak, elle yapılan düzeltmeler geçersiz sayılacaktır doldurulan bilgilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanınıza ya da Nüfus Müdürlüğünden almış olduğunuz “Geçici Kimlik Belgesine” uygun olarak doldurulmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
7- Hak sahibi Müracaat esnasında bulunamayacak ise noterden hakkından dolayı çocuğunun veya eşinin yararlanabileceğine dair muvafakatname getirmeleri gerekmektedir.
 
8-Devlet memuriyetinden emekli olmuş yada çekilmiş olan emekliler emekli oldukları kurumlarından hangi tarihten ne mezunu olarak(lise – lisans gb) ve kadro derecesini gösterir bir yazı getirmeleri gerekmektedir (1-2-3) cü dereceden olmalı(1/1 – 1/2-Devlet memuriyetinden emekli olmuş yada çekilmiş olan emekliler emekli oldukları kurumlarından hangi tarihten ne mezunu olarak(lise – lisans gb) ve kadro derecesini gösterir bir yazı getirmeleri gerekmektedir (1-2-3) cü dereceden olmalı(1/1 – 1/2  - 1/3  gb) olmamalıdır.

 

Hususi Damgalı Pasaport alacak reşit çocuklarınız için ;

       ·  Herhangi bir işte çalışmamak,
       ·  Bekar olmak,
       ·  25 Yaşını doldurmamış olmak,
       ·  Öğrenci olmak (e-devlet üzerinde Öğrenci Belgesi getirilecektir.) şartlarını taşımaları gerekir.
      
Hususi Damgalı Pasaport alacak 18 Yaşından küçük çocuklarınız için ;
       ·  Pasaport Müracaatınız sırasında muvafakatname düzenleneceğinden dolayı muvakatnameyi ya noterden veya müracaat esnasında anne ve babanın yanında bulunmaları gerekmektedir. 
 
Hususi Damgalı Pasaport alacak bedensel veya zihinsel rahatsızlığından dolayı sürekli bakınma muhtaç olan çocuğunuz varsa ;
       ·   Herhangi bir işte çalışmamak,
       ·   Bekar olmak,
       ·   Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak şartlarını taşımak kaydı ile hususi pasaport alabilirler.
    Bu şartları taşıyıp Hususi Pasaport alacağınız çocuğunuz varsa müracaata gelirken yetkili sağlık kuruluşlarından çocuğunuzun bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç olduğuna dair (Raporda bu ibare mutlaka belirtilmelidir)  sağlık kuruluşu raporu getirmelisiniz.


 Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu'nu görüntülemek için  ...>> hususi talep formu 

 


      

1- Talep edenin veya edenlerin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış, sayfamızdan almış olduğunuz Hizmet Pasaportu Talep Formu (Hizmet pasaportu formunu imzalamaya yetkili kişi, yurt dışı görev onayına istinaden (Valilik Oluru) hizmet damgalı pasaport istek formunu) mühürler ve imzalar.
 
2- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir.)
 
3- Reşit olmayan çocuklar ve mahcurlular (Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden muvafakatname alınacaktır. Anne-babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında anne-baba ikisi de müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
4- 2 adet Biometrik fotoğraf (Her yaştan başvuruda bulunanlar için şarttır.)
 
5- Hizmet Damgalı Pasaportlar görev dönüşünde göreve gönderen kurum tarafından muhafaza altına alınarak, muhafaza altına alındığına dair yazı Müdürlüğümüze gönderilecektir. Müracaat’a gelen vatandaşlarımızın kurumlarında Muhafaza altında bulunan Pasaportlarını alarak veya  Kurumunda Muhafaza edildiğini bildirir  resmi yazısı ile Şubemize Gelmesi Gerekmektedir.
 
6- 18 yaşını doldurmuş olsa  dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
 
 Hizmet Pasaportu Talep Formu'nu görüntülemek için               ...>> hizmet talep formu
 
 
 
 
 
 
          
 
1- T.C. Kimlik Numarası bulunan fotoğraflı nüfus cüzdanı,
 
2- Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,
 
3- Müracaat sahibi tarafından doldurulan Gemiadamı Cüzdanı tasdik talep formu
 
4- 18 yaşından küçükler için muvafakatname,
 
5- İdare tarafından tanzim edilen Gemiadamı Cüzdanı, istenir.
 
 

 

 
Protokol Belgesi, Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünce verilmektedir.
Yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarımızdan müracaat ettiği Konsoloslukça vize işlemlerinin yapılması aşamasında Emniyet Müdürlüklerinden Protokol Belgesi (daha önceki pasaport bilgilerini ihtiva eden belge) istenmektedir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:
Şahısların Nüfus Cüzdanları veya pasaportlarının aslı ve fotokopileri ile birlikte şahsen veya kanuni vekili aracılığıyla İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Şahısların bizzat müracaat edememe ya da bu işlemi kendilerinin takip edememesi durumunda noterde verecekleri bir vekaletname ile istedikleri bir şahıs bu belgeyi alabilecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Konsolosluklar/Elçilikler vasıtasıyla gönderecekleri vekaletnameler ile işlem yaptırabilirler.
 
İSTENEN BELGELER:
1.Nüfus Cüzdanı veya pasaportlarının aslı ve fotokopileri ile,
2.Dilekçe (Müracaatları sırasında danışma kısmından temin edilebilir.
 
 
 
 
Hizmet Pasaportu Talep Formu'nu görüntülemek için               ...>> hizmet talep formu
 
 
 
 
 
Pasaport ve Güvenli Belge Şube Müdürlüğü Çalışma Saatleri
Hafta İçi: 08:00 – 19:00
Cumartesi: 09:00 – 17:00
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • Bilgi Edinme
 • EGM ÇOCUK
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • TUBİM