Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Pasaport İşlemleri

Giriş
 
 
Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu'nu görüntülemek için  ...>> hususi talep formu 
Hizmet Pasaportu Talep Formu'nu görüntülemek için               ...>> hizmet talep formu
 
ÖNEMLİ UYARI !!!
   Pasaportunuzun Hangi Aşamada Olduğunu Öğrenmek için;
   Vatandaşlarımız müracaat işleminizi tamamladıktan sonra pasaportunun durumunu 0 216 444 30 20 nolu Pasaport Çağrı Merkezini arayarak öğrenebilirler. Ayrıca randevu olarak işlem yaptıranlar referans numarası ve TC numarası ile birlikte http://www.e-pasaport.gov.tr/ sitesinden pasaportlarının hangi aşamada olduğunu sorgulayabilirler.
    Pasaport ve Yabancılarla ilgili işlemleri için(Kayıp-Çalıntı, KKTC vatandaşlarının işlemleri, Yabancıların İşlemleri) Çatmaca da bulunan Bartın İl Emniyet Müdürlüğü-Pasaport Yabancılar Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
 
İLİMİZDE RANDEVU ALMADAN AYNI GÜN İÇERİSİNDE VATANDAŞLARIMIZIN MÜRACAATLARI ALINMAKTADIR.
 
  
UMUMA MAHSUS PASAPORT İŞLEMLERİ (Çipli)
Müracaat Evrakları  
1- TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir)
3- Cüzdan bedeli makbuzu ve istenilen süreye göre yatırılmış harç bedeli makbuzu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
4- Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilecek, reşit olmayan çocuklar ve eski tip pasaportlarını uzatmak isteyen vatandaşlarımız için bu süre 5 yıl olarak uygulanacaktır.(Eski tip pasaportlar 24.11.2015 tarihine kadar geçerli olup eski tip pasaportların süre uzatımı 31.01.2011 günü itibarı ile son bulmuştur.)
 
HUSUSİ DAMGALI  (yeşil) PASAPORT İŞLEMLERİ (Çipli)
Müracaat Evrakları   
1-TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir)
3-Cüzdan bedeli makbuzu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız Maliye bakanlığının her yıl belirlediği Pasaport Cüzdan Bedeli alınacaktır. Hususi damgalı (yeşil) pasaport harca tabi olmadığından Vergi dairesi veya anlaşmalı bankalara  pasaport alacak her bir kişi başına sadece belirlenen ücret ödenecektir. Bunun dışında bankaya herhangi bir ücret ödemeyiniz.
4-Çalışanların kurumca tanzim edilmiş ve onaylanmış Hususi Damgalı Pasaport talep formu
5-Hususi pasaport alacak reşit çocuk varsa;
     Reşit çocukların hususi pasaport alabilmeleri için;
       ·      İş sahibi olmamak (Çalışmamak)
       ·      Bekar olmak
       ·      25 Yaşını doldurmamış olmak
       ·      Öğrenci olmak
     Şartlarını taşımaları gerekir. Eğer hususi pasaport alacak çocuğunuz bu şartları taşıyor ise müracaata gelirken çocuğunuzun Öğrenci olduğuna dair yeni tarihli öğrenci belgesi ve yine çocuğunuzun SSK-Bağkur ve Emekli Sandığına kayıtlı olarak çalışmadığını veya bu sosyal güvenlik kurumlarının birinden herhangi bir maaş almadığını belgelemelisiniz. Bunun için SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı internet sitelerinden yapacağınız sorgulama çıktıları kabul edilmektedir.
 18 Yaşından küçük çocuğunuz varsa;
       ·      Hususi Damgalı Pasaport reşit olmayan çocuklar için 18 yaşına kadar reşit olup öğrenci olduğunu belgeleyenlere 25 yaşına kadar  pasaport  düzenlenmektedir.
     Hususi pasaport alacak bedensel veya zihinsel özründen dolayı sürekli bakınma muhtaç olan çocuğunuz varsa;
      ·      İş sahibi olmamak (Çalışmamak)
      ·      Bekar olmak
      ·      Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak şartlarını taşımak kaydı ile hususi pasaport alabilirler.
     Bu şartları taşıyıp hususi pasaport alacağınız çocuğunuz varsa müracaata gelirken yetkili sağlık kuruluşlarından çocuğunuzun bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç olduğuna dair (Raporda bu ibare mutlaka belirtilmelidir)  sağlık kuruluşu raporu getirmelisiniz.
 
Parmak İzi Alma: 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, kişilerin parmak izi ve fotoğraf verileri kayda alınarak elektronik sistemde saklanmaktadır. Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ( Gemi Adamı Cüzdanı, Uçuş mürettebatı Belgesi ), her çeşit silah ruhsatı ve sürücü belgesi alan vatandaşlarımızdan parmak izi alınmaktadır. Daha önceden sayılan sebeplerle parmak izi alınanlardan tekrar parmak izi alınmaz. Parmak izi alınması sırasında ele krem sürülmüş olması parmak iz almayı güçleştirmekte ve zaman kaybına yol açmaktadır. Vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede bitirilebilmesi, hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi için Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler, her çeşit silah ruhsatı ve sürücü belgesi almak için müracaat eden vatandaşlarımızın müracaata gelmeden ellerine krem sürmeden gelmeleri önem arz etmektedir.
 
ÖNEMLİ NOT: Hususi Damgalı Pasaport talep eden vatandaşlarımızın pasaport alacak/uzatacak olan eşleri ve çocuklarının da ( 7 yaşından gün almış olanlar )  parmak izleri alınacaktır. Bu nedenle pasaport alacak hak sahibi, eş ve çocuklarının şubemize gelmesi gerekmektedir. 11 yaşından büyük ( 11 yaşını bitirip 12 yaşından gün alan ) çocukların kendileri için hazırlanan forma imza atmaları gerektiğinden müracaat sırasında gelmesi gerekmektedir.
( 7 yaşından gün almış olmak = 09.02.2009 tarihinde 7 yaşından gün alan çocuk 09.02.2003 doğumlu ve büyük olanlar kastedilmektedir )
 
HİZMET DAMGALI (GRİ) PASAPORT İŞLEMLERİ   
    Bu pasaport 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 maddesinin (B) bendinde belirtilen hüküm üzere hizmet damgalı pasaportlar;
     Bu kanun gereğince kendisine diplomatik (kırmızı) veya hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselerden;
    Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile yurtdışına gönderildiklerinde veya yurtdışında vazifeye alındıklarında verilir.
    Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletler arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara
Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere,
    Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında: eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
     18 yaşını doldurmuş olsa  dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
  
HİZMET PASAPORTU MÜRACAATI SIRASINDA GEREKLİ BELGELER
1-Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış hizmet pasaportu talep formu (Bu form her kurumda vardır. Hizmet pasaportu formunu imzalamaya yetkili kişi, yurt dışı görev onayına istinaden (Valilik Oluru) hizmet damgalı pasaport istek formunu) mühürler ve imzalar.
3-TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir) Reşit olmayan çocuklar ve mahcurlular (Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden muvafakatname alınacaktır. Anne-babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk kendi başına pasaport alacaksa anne-baba ikisi de, anne babadan birinin pasaportuna işlenecekse diğer tarafın vereceği noterden tasdikli muvafakat name ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
4-Maliye bakanlığının her yıl belirlediği Pasaport Cüzdan Bedeli hakkında detaylı bilgi için tıklayınız alınacaktır. Eşinin hakkından dolayı veya anne/babanın hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport almak için müracaatta bulunan şahıslar için, şayet hak sahibi yurt dışında bulunuyor ise; Pasaport talep formunda bulunan "Hak Sahibinin İmzası" bölümünün, eşi tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından imzalanabilmesi için hak sahibinin resmi (Yabancı ülke noterlerinden alınacak vekaletin aslı ve tercümesi) makamdan tasdikli vekaletnamesinin talep formuna eklenmesi gerekmektedir. Dış Temsilciliklerimizden (Büyükelçilik ve Konsolosluklarımız) doğrudan il Emniyet  Müdürlüğümüzün faksına (FAX: 0378 227 52 20) çekilen vekaletnamelerde kabul edilir.
 
Not:Müracaat sırasında pasaportlarını muhafazaya bırakanların görev dönüşü muhafazadaki pasaportunu alması için gerekli işlemler; 
    Hizmet Damgalı Pasaport görev dönüşünde göreve gönderen kurum tarafından muhafaza altına alınarak, muhafaza altına alındığına dair yazı ile hak sahibi müdürlüğümüze gelerek pasaport müracaatında müdürlüğümüze teslim ettiği pasaportunu geri alacaktır.
 
Parmak İzi Alma: 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, kişilerin parmak izi ve fotoğraf verileri kayda alınarak elektronik sistemde saklanmaktadır. Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ( Gemi Adamı Cüzdanı, Uçuş mürettebatı Belgesi ), her çeşit silah ruhsatı ve sürücü belgesi alan vatandaşlarımızdan parmak izi alınmaktadır. Daha önceden sayılan sebeplerle parmak izi alınanlardan tekrar parmak izi alınmaz. Parmak izi alınması sırasında ele krem sürülmüş olması parmak iz almayı güçleştirmekte ve zaman kaybına yol açmaktadır. Vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede bitirilebilmesi, hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi için Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler, her çeşit silah ruhsatı ve sürücü belgesi almak için müracaat eden vatandaşlarımızın müracaata gelmeden ellerine krem sürmeden gelmeleri önem arz etmektedir.
 
ÖNEMLİ NOT: Hizmet Damgalı Pasaport talep eden vatandaşlarımızın pasaport alacak/uzatacak olan eşleri ve çocuklarının da (7 yaşından gün almış olanlar)  parmak izleri alınacaktır. Bu nedenle pasaport alacak hak sahibi, eş ve çocuklarının şubemize gelmesi gerekmektedir.
(7 yaşından gün almış olmak = 09.02.2009 tarihinde 7 yaşından gün alan çocuk 09.02.2003 doğumlu ve büyük olanlar kastedilmektedir )
 
HİZMET DAMGALI PASAPORTLARIN TANZİM SÜRELERİ VE TESLİM TARİHLERİ
    5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (B) bendinde "hizmet" damgalı pasaportlar altı aydan az olmamak ve beş seneyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilir.
    Görevlendirme yapılan ülke hizmet damgalı pasaportlara vize uygulamıyor ise, görevin başlama tarihinden 10 gün öncesinden,
    Görevlendirme yapılan ülke hizmet damgalı pasaportlara vize uyguluyor ise, vize işlemlerinin tamamlanabilmesi için, görevin başlama tarihinden 20 gün öncesinden,
    Bazı görevlendirmelerde, görevin mahiyeti ve gidilecek ülkenin uygulamaları nedeniyle, yolculuk öncesi hizmet damgalı pasaportla birlikte tamamlanması gerekli işlemler uzun sürebilmektedir. Bu şekilde, haklı ve makul nedenlerle hizmet damgalı pasaportlarını görevin başlangıç tarihinden vize istemeyen ülkeler için  10 gün vize isteyen ülkeler için 20 günden daha uzun süre önce alması gerektiği anlaşılanlar için, zorunlu hallerde aynı süreler kadar tolerans gösterilmesi ( 20-40 )mümkündür. Yani vize istemeyen ülkeler için 10 günlük süreye ek olarak 1 günden 10 güne kadar, vize isteyen ülkeler için 20 günlük süreye ek olarak 1 günden 20 güne kadar uygun görülen bir süre eklenerek pasaport süresi tanzim edilebilir.
   Vize istemeyen ülkelere seyahat edeceklerin hizmet damgalı pasaport müracaatları en erken 15 gün vize isteyen ülkeler için en erken 25 gün öncesinden alınacaktır, bu süreden daha önce gelenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
  Görevli olarak gidilecek ülkenin vizeye tabi olup olmadığını Dışişleri Bakanlığının http://www.disisleri.gov.tr sayfasından konsolosluk vize uygulamaları bölümünden  öğrenebilirsiniz.
Vize uygulamalarında gözlenen sürekli değişim nedeniyle, seyahat öncesinde ilgili ülkenin Büyükelçiliği ile temas kurulması tavsiye olunur.
 
NOT: Hizmet Damgalı Pasaport almak isteyen hak sahipleri; Hizmet Damgalı Pasaport Formu'nu (HİZMET PASAPORT İSTEK FORMU; Ön Sayfa / Arka Sayfa) yazıcıdan  çıktıyı 1 yaprağa arkalı ve önlü şekilde çıktısı alınarak doldurabilirler.
 
Hizmet Damgalı Pasaport Başvuru Formu örnek (Ön Sayfa)   hizmetpasaportform.jpghizmetpasaportform.jpg 
Hizmet Damgalı Pasaport Başvuru Formu örnek (Arka Sayfa) hizmetpasaportform2.jpghizmetpasaportform2.jpg
 
    Hizmet Damgalı Pasaport işlemleri için Çatmaca da bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne Pasaport Yabancılar Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
  
PROTOKOL BELGESİ İŞLEMLERİ (Pasaport bilgilerini içeren belge)
   Protokol Belgesi 23/11/2005 tarihinden itibaren İlçe Emniyet Müdürlükleri Pasaport Bürolarınca verilmeye başlanmıştır. Bu tarihten sonra İlçe Emniyet Müdürlükleri ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünce de verilmeye devam edilmektedir.
    Yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarımızdan müracaat ettiği Konsoloslukça vize işlemlerinin yapılması aşamasında Emniyet Müdürlüklerinden Protokol Belgesi (daha önceki pasaport bilgilerini ihtiva eden belge ) istenmektedir.
    
BAŞVURU ŞARTLARI
   Şahısların Nüfus Cüzdanlarının aslı ve fotokopisi ile birlikte bizzat  herhangi bir İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
    Şahısların bizzat müracaat edememe yada bu işlemi kendilerinin takip edememesi durumunda noterden verecekleri bir vekaletname ile istedikleri bir şahıs bu belgeyi alabilecektir.
İSTENEN BELGELER 
    Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzun aslı ve fotokopileri ile,
    Protokol dilekçesi. (Müracaatları sırasında şahıslara verilmektedir.)
 
 
YARARLI BİLGİLER
SCHENGEN VİZESİ NEDİR?
    Bugün ülkemizde “Vize” adı olarak bilinen Schengen, esasen Lüksemburg’da bir kasabanın adıdır. Bu kasabada, 1984 yılında Almanya-Fransa arasında imzalanan bir anlaşma ile, iki ülke arasındaki kara sınırlarda uygulanan sınır geçiş denetimlerinin kolaylaştırılması öngörülmüştür. İki ülke yönetimini bu yönde adım atmaya sevk eden en önemli etkenlerden biri de, sınır geçiş noktalarındaki denetimlerde karşılaşılan güçlükleri protesto eden kamyon sürücülerinin yoğun protesto eylemleri olmuştur.
    Bugün, İngiltere ve İrlanda dışındaki tüm AB üyesi ülkeler Schengen içinde yer almaktadır. Bunlara ilave olarak, Nordik Konseyi üyesi olan Norveç ve İzlanda’ya gözlemci statüsü tanınmıştır.
    Geliştirilen sistem, üye devletler arasındaki seyahatlerde, (kara, hava ve varsa  deniz yoluyla), sınır geçiş denetimlerinin kaldırılmasını sağlamıştır. Sistemden sadece AB üyesi ülke vatandaşları değil, aynı zamanda üçüncü ülke vatandaşları da yararlanmaktadır. Bunun için, tek şart, yasal bir şekilde herhangi bir Schengen ülkesine giriş yapmaktır. Yani Pasaprotunda geçerli bir Schengen vizesi olan bir Türk  vatandaşı, yasal olarak herhangi bir Schengen üyesi ülkeye giriş yaptığında, aynı vize ile diğer Schengen üyesi ülkeleri de ziyaret edebilir.
     Sistem, yukarıda da belirtildiği gibi, Almanya ve Fransa’nın girişimiyle AB dışında geliştirilmiştir. Ancak, 1998 yılında yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşmasıyla da, AB müktesebatına dahil edilmiştir.
GİRİŞ ÇIKIŞ BELGESİ
    Giriş-Çıkış belgeleri; Konsolosluklara, Askerlik Şubelerine, SSK, BAĞKUR, YÖK gibi kurumlara verilmek üzere vatandaşlarımız tarafından istenilen yurt dışına çıkış ve ülkemize tekrar giriş bilgilerini içeren belgedir.
    Giriş Çıkış Belgesi Alabileceğiniz Birimler
           İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Yabancılar Şube Müdürlüğü
           Deniz Liman Şube Müdürlüğü
    Giriş Çıkış belgesi talep eden vatandaşlarımızın kendisine ve kanuni temsilcilerine ( Noterden vekalet verilen şahıslar, 18 yaşından küçükler için anne veya babalarına, mahcurluların vasilerine vb ) ikamet ve giriş-çıkış yaptığı hudut kapısı fark etmeksizin verilecektir. 
   Giriş Çıkış sorgulamasındaki kayıtlar 01.01.1992 tarihinden günümüze kadar olan kayıtları kapsamaktadır.1992 yılı öncesi kayıtlara ulaşılamamaktadır.
   Giriş Çıkış belgeleri bizzat kişilerin kendilerine veya kanuni olarak kişileri temsil eden vekillere verilecektir. Üçünü şahıslara kesinlikle belge ve bilgi verilmeyecektir.
    Giriş Çıkış belgesi talebinde bulunan vatandaşlarımız dilekçelerinde,  giriş-çıkış kayıtlarının talep nedenini, hangi yıllara ait giriş-çıkışlarını istediğini belirtecektir. Vatandaşlarımızın Giriş-Çıkış kaydı talebi müracaat ettiği iş günü içerisinde en seri şekilde sonuçlandırılacaktır.
PASAPORTLARIN ARAPÇA TERCÜMESİ (Libya için)
    11.05.2007 tarihi itibari ile Libya'ya seyahat edecek yabancıların pasaportlarında bulunan kimlik bilgilerinin Arapça tercümesinin pasaportta bulunması uygulamasının Libya makamlarınca mevcut olan yasa gereği zorunlu hale getirilmiştir.
    Pasaporttaki kimlik bilgilerinin Arapça tercümesi için neler gereklidir;
         Tercümesi yapılacak pasaportunuzun  getirilmesi
         Nüfus cüzdanınızın aslı-fotokopisi
         Başvurunun, pasaport sahibi veya pasaport sahibinin vekalet verdiği kişi, tarafından yapılması
    Pasaportların Arapça tercümesi ve onaylanma işlemi Çatmaca da bulunan Bartın Emniyet Müdürlüğü Pasaport Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
GİDİLECEK ÜLKELERİN VİZE REJİMLERİ ( VİZE UYGULAMALARI )
    Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları  Dışişleri Bakanlığının web sayfasından öğrenebilirsiniz; http://www.disisleri.gov.tr/ bu adresten Konsolosluk - Vize Uygulamaları - Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları bölümünden  öğrenebilirsiniz. Vize uygulamalarında gözlenen sürekli değişim nedeniyle, seyahat öncesinde ilgili ülkenin Büyükelçiliği ile temas kurulması tavsiye olunur.
    K.K.T.C. Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim görecek yada öğrenim görmekte olan vatandaşlarımızdan;
    Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi ( ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSS Sonuç Belgesi veya bu belgenin aslı görülmek sureti ile tasdik edilerek alınacak fotokopisi,
   Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almayan okullara kabul edileceklerin okula kabul edildiklerine dair davet mektubu ve yeminli tercümanlardan yaptırılmış çevirisi veya bunun aslı görülmek sureti ile tasdik edilerek alınacak fotokopisi,
    Halen K.K.T.C.' deki Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olanların ise bu yükseköğretim kurumlarından alacakları öğrenci olduklarına dair belgeler veya bu belgelerin aslı görülmek sureti ile tasdik edilerek alınacak fotokopisi,
    Müracaat evrakına eklenerek, başkaca mani halleri bulunmadığı takdirde Öğrenci Meşruhatlı, harçsız, 2 yıl süre ile geçerli pasaport talepleri yerine getirilecektir.
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Bilgi Edinme
 • EGM ÇOCUK
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • TUBİM