Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2018 Ylında Ugulanacak Tafik Cezaları
 
MADDE
TRAFİK İHLALİNİN KONUSU
İDARİ PARA CEZASI
CEZA PUANI
21/1
Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkmak
1.002 ₺
10
21/5
Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek
2.018 ₺
---
26/2
Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak.
1.002 ₺
---
26/3
Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak.
108 ₺
5
32/1
Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemek,
108 ₺
10
32/3
Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyenteknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması,
1.002 ₺
---
34/a
Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak
235 ₺
10
34/b
Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması,
488 ₺
10
34/c
Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması,
488 ₺
 
46/2-d
Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek,
235 ₺
20
46/2-e
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri,
488 ₺
20
46/2-f
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları,
1.002 ₺
---
46/2-g
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafi aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri,
1.002 ₺
---
46/2-h
Aksine bir işaret bulunmadıkça tek ynlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi,
1.002 ₺
---
47/1b
Kırmızı ışık kuralına uymamak,
235 ₺
20
51/2-b
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %30'dan %50'ye (elli dahil)kadar aşmak,
488 ₺
15
51/2-c
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının %50'den fazla aşmak,
1.002 ₺
15
67/1-a
Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya pak yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunlaırn hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak,
235 ₺
20
67/1-c
Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak.
235 ₺
20
67/1-c
Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirmemek, işaretlere manevra süresince devam etmemek ve biter bitmez sonra erdirmemek.
235 ₺
20
67/1-d
Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çakılması suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi,
5.010 ₺
---
73/a
Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek,
108 ₺
10
73/b
Araçlardan bir şey atmak veya dökmek
108 ₺
10
73/c
Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak,
235 ₺
10
74/a
Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek,
488 ₺
---
74/b
Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek,
488 ₺
20
Ek-2/3-a
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalıma izin/ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak.
5.010 ₺
---
Ek-2/3-b
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,
2.018 ₺
---
Ek-2/3-c
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,
1.002 ₺
---
Ek 2/5
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak
1.002 ₺
---
Ek-2/6
Ayırıcı işareti bulunmayan ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında, alınan izin/ruhsatta belirtilençalışma bölgesi/güzergah dışında faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak,
334 ₺
---
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • Bilgi Edinme
 • EGM ÇOCUK
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • TUBİM