Tüm yabancılardan (Vize harcından muaf tutulan ülkeler hariç (Azerbaycan, Ermenistan, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Irak, İran, Kazakistan, Lüksemburg, Rusya Federasyonu, Yeni Zelanda)) vize harcı ödemeden ülkemize giriş yaparak ikamet belgesi almak sureti ile yurdumuzda kalmak isteyen yabancılardan 320,70 TL vize harcı alınmaktadır.

Ayrıca 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan tüm yabancılar için İkamet izin bedeli 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eski uygulamada 206,00 TL iken 55,00 TL olarak yeniden düzenlenmiştir. İkamet izni belgeleri 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca Değerli Kağıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Yalnızca bu belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.

İkamet harç miktarları yabancıların ülkelerine ve ülkeler arası karşılıklı anlaşmalara dayalı olarak değişiklik göstermektedir. İkamet harcı alınmayan ülkeler; Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye, Türkmenistan ve yalnızca evlilik maksatlı gelen Almanya vatandaşlarından ve çocuklarından alınmamaktadır.